Om WinWind

WinWind er et prosjekt under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, som har som mål å gjøre markedsopptaket av vindkraft mer sosialt inkluderende. Det kan føre til økt sosial aksept for vindkraftprosjekter i regioner der det ikke er bygget ut vindkraft før (Wind Energy Scarce Regions, WESR).

LES MER

Å ØKE SOSIAL AKSEPT: WinWind har som mål å gjøre markedsopptaket av vindkraft mer sosialt inkluderende og miljømessig sunnere ved å øke den sosiale aksepten for vindkraftprosjekter i regioner der vi ikke har bygget ut vindkraft før (Wind Energy Scarce Regions, WESR).

REGIONSSPESIFIKKE TILNÆRMINGER: Med sin sosialt inkluderendec tilnærming, analyserer WinWind de sosioøkonomiske, stedsspesifikke og miljømessige kjennetegnene i flere regioner og lokalsamfunn.

GUIDE: Resultatene skal gjøres tilgjengelige i form av et interaktivt nettverktøy og fungere som en guide til hvordan ulike tiltak kan inspirere lokale løsninger.