Projekt WinWind

WinWind to projekt realizowany w ramach programu ramowego Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzrost rynku energetyki wiatrowej poprzez zwiększenie akceptacji społecznej szczególnie w wybranych w ramach projektu regionach, które charakteryzują się niewielkimi mocami zainstalowanymi, mimo korzystnych warunków wietrznych.

CZYTAJ DALEJ

WZROST AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ: WinWind ma na celu wzrost rynku energetyki wiatrowej poprzez zwiększenie akceptacji społecznej w wybranych, w ramach projektu, regionach.

METODYKA WINWIND: W kompleksowym, wielopoziomowym podejściu, WinWind analizuje aspekty społeczno-ekonomiczne, kwestie planowania przestrzennego i środowiskowe. 

REZULTATY WINWIND: Projekt opracuje zestaw kluczowych kryteriów i zasad rozwoju lokalnej, konkurencyjnej energetyki wiatrowej oraz podejmowania decyzji na wszystkich poziomach zarządzania.