Nasjonale møteplasser

Norge

Norges nasjonale bidrag til forskningsprosjektet WinWind er å studere utbyggingen av Europas største vindpark i den forblåste regionen Fosen i Midt-Norge, vest for Trondheim. Fosen-distriktet domineres av skogkledde daler, innsjøer, klippelandskap, men også lavland, og lenger inne, fjell som strekker seg opp mot 675 meter.

Stine Aakre, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, koordinerer Norges bidrag. Seniorforskerne Kristin Linnerud og Merethe Dotterud Leiren er forskere i prosjektet, Iselin Ekeli Rønningsbakk er kommunikasjonsrådgiver, mens konsesjonsrådgiver Sissel Belgen Jakobsen deltar fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Haraheia Roan vindpark

Minst 22 brukerpartnere skal høres og delta i prosessen med denne forskningen: Statkraft, TrønderEnergi, NORWEA, Olje- og energidepartementet, Miljødirektoratet, kommunene Åfjord, Snillfjord og Roan, Trøndelag fylkeskommune, Den norske turistforening, seks interesseorganisasjoner og to urfolksorganisasjoner.

Målet til forskerne er tredelt: De vil finne ut om Norge i det hele tatt trenger å utvikle store vindkraftprosjekter, gitt at vi i dag har et overskudd av fornybar energi på grunn av all vannkraften. Forskerne lurer også på hvordan tendensen til utenlandsk eierskap påvirker aksepten av vindkraft. Sist vil de studere hvordan urfolk blir involvert i utbyggingen på Fosen, siden den skal skje i en region der samefolk lever og virker. 

Lokasjonene for vindkraftanleggene på Fosen har en middelvind i 80 meters høyde på mellom 7.5-9.0 m/s, ifølge NVE.